تاریخچه پست ایران

دوره اول: 

ایرانیان برای نخستین بار در جهان در زمان هخامنشیان اقدام به تاسیس واحد رسمی پست با عنوان «چاپارخانه» کردند که از طریق آن به وسیله اسبهای تندرو تمامی اخبار، گزارشات و مکاتبات دولتی بین پایتخت با سایر ایالات انجام می‌شد.  این اسبها در جاده‌هایی موسوم به «راه شاهی» تردد می‌کردند و در فاصله هر 24 کیلومتر یک چاپارخانه قرار داشت که شخص چاپار پس از تعویض اسب خود با اسبی تازه‌نفس به راهش ادامه می‌داد. داریوش هخامنشی درباره پیک‌های دولتی خود می‌گوید: «نه برف، نه باران، نه گرما و نه تاریکی شب نمی‌تواند پیک‌های تندرو را از حرکت بازدارد.» این جمله امروز در بالای سردر ساختمان اداره پست نیویورک نقش بسته است

دوم:

پست در ایران تا سال 1258 به صورت «اداره پست» به فعالیتش ادامه می‌داد تا این که در این سال ناصرالدین شاه قاجار دستور تاسیس «وزارت پست» را صادر کرد. در زمان صدارت امیرکبیر تحولات عظیمی در وزارت پست ایران رخ داد و در پی آن نظام پستی نوین در کشور ایجاد شد؛ در این دوره سرویس‌های پستی منظمی بین شهرها ایجاد و تعرفه‌های پستی تعیین شد همچنین آیین‌نامه پستی کشور نیز به تصویب رسید. در سال 1288 با رواج تلگراف نام این وزارتخانه به «وزارت پست و تلگراف» تغییر کرد. در دوره رضاخان و در سال 1308 با خرید سهام شرکت تلفن، «وزارت پست و تلگراف و تلفن» شکل گرفت.

دوره سوم:

با پیروزی انقلاب اسلامی شیوه‌‌های ارائه خدمات پستی از لحاظ کمی و کیفی ارتقاء بسیاری داشت که از میان آنها می‌توان به حذف ساختار سنتی پست، اجرای مکانیزاسیون و اتوماسیون شبکه پستی و ایجاد سرویس‌های نوین و متنوع نظیر پست پیشتاز، صندوق شخصی و پست اکسپرس اشاره کرد. همچنین در پی رواج خدمات اینترنتی و شکل‌گیری روش‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، نام این وزارتخانه به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» تغییر داده شد.

فهرست